Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viaaynis aynis
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true
Można zakochać się w kobiecie, która nie lubi książek? Można, ale po co? Kto przy zdrowych zmysłach zakochuje się w kobiecie, która nie lubi książek?
— Jerzy Pilch
Reposted fromflorentyna florentyna viacolorful colorful
6862 f01a
Reposted fromGodislove Godislove viaskinnybutcurvy skinnybutcurvy
9418 20fa 500
Reposted fromrzr rzr viaskinnybutcurvy skinnybutcurvy
0957 5f8a
Reposted fromGodislove Godislove viaskinnybutcurvy skinnybutcurvy
1754 585d 500
Reposted fromGodislove Godislove viaskinnybutcurvy skinnybutcurvy
7445 a51c
Reposted fromplikmuzyczny plikmuzyczny viathinthings thinthings
5260 6efc
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viathinthings thinthings
8059 4f26 500
Reposted fromdoodles doodles viathinthings thinthings
0187 f4ad 500
Reposted fromGodislove Godislove viaskinnybutcurvy skinnybutcurvy
1836 9482
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viainaczej inaczej
9272 9eaf 500
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viacolorful colorful
5137 1925 500
2363 5059
Reposted frommartynkowa martynkowa viaGentlemans Gentlemans
4498 f3ce
Reposted fromktosiowa ktosiowa viacolorful colorful
7105 b54b 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viabirke birke
4429 1b25 500
Reposted fromevvelinus91 evvelinus91 viacolorful colorful
6025 f40d
Reposted fromjustMeee justMeee viainaczej inaczej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl